کاغذ طراحی

صفحه اصلیکاغذ طراحی

از ترکیب بهترین طراحی و عملکردها در پروژه لذت ببرید

مشتری که به دلایلی ناراضی است یک مشکل است، مشتری که ناراضی است اگرچه نمی تواند کاملاً روی آن انگشت بگذارد بدتر است. اما بدتر از آن، اگر ماهی در قوطی جا نگیرد، چه می‌شود، پا برای چکمه بزرگ است؟

مشتری

مواد

علی رحمانی

کاغذ، چوب

طراح

فضای مجازی

سحر شکیبایی

پروژه قبلی

پروژه های الهام بخش

پروژه بعدی

ارزش های عکاسی

تامین مالی جمعی

تهران، طرشت، برج فناوری شریف. واحد ۵۰۹